0907 853 116

emil.bulla@gmail.com

www.psychologzh.sk

Osobné údaje

Vzdelanie

Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, odbor psychológia
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, odbor klinická psychológia
Psychoterapeutický výcvik v Adlerovskej psychoterapii.

Praktické skúsenosti

Krajská pedagogicko psychologická poradňa Banská Bystrica - psychológ.

Okresná pedagogicko psychologická poradňa Žarnovica – psychológ.

Ambulancia klinickej psychológie Jachym s. r. o Zvolen – klinický psychológ.

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica – klinický psychológ.

Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora – klinický psychológ


Vlastná ambulantná prax v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie

Slov. zväz telesne postih. športovcov – psychológ reprezentácie stolných tenistov.

Súdny znalec zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v odvetviach klinická psychológia dospelých a klinická psychológia detí.