0907 853 116

emil.bulla@gmail.com

www.psychologzh.sk

Špecializácie

Klinická psychológia

Psychologické vyšetrenia dospelých.
Psychologické vyšetrenia detí.
Psychologické vyšetrenia držiteľov zbrojných preukazov.
Psychologické vyšetrenia pre posúdenie invalidizácie.

Psychoterapia

Individuálna psychoterapia dospelých a detí.
Rodinná psychoterapia.

Dopravná pschológia

Psychologické vyšetrenia vodičov.
Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz kvôli konzumácii alkoholu.

Poradenská psychológia

Poradenstvo pre voľbu vzdelávania a výber povolania.
Vyšetrenie školskej zrelosti (pripravenosti pre nástup do školy).
Poruchy správania.
Problémy v oblasti vzdelávania .

Poradenská psychológia

Poradenstvo a psychologické vedenie športovcov .

Znalecká činnosť (súdny znalec zapísaný v Zozname znalcov MS SR)

Klinická psychológia dospelých.
Klinická psychológia detí.