0907 853 116

emil.bulla@gmail.com

www.psychologzh.sk

Cenník psychologických služieb

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní.


Prvé sedenie

 13 €

Psychoterapia ( 50 min )

 13 €

Vyšetrenie vodičskej spôsobilosti individuálnou formou

50 €

Vyšetrenie vodičskej spôsobilosti po odobratí vodičského preukazu

60 €

Vyšetrenie vodičskej spôsobilosti skupinovou formou                                          

50 €

Vyšetrenie pre potreby SBS

40 €

Vyšetrenie žiadateľa o zbrojný preukaz

60 €

Vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu

25-50 €

Vyšetrenie školskej zrelosti

25-35 €

Vyšetrenie profesionálnej  orientácie

40 €

Vyšetrenie intelektových schopností

20-45 €

Poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu 12 hodín

200 €

Iné

cena dohodou


Náhrada za vopred neospravedlnenú neúčasť na sedení: 10 €